Michal Ondráček - Designér s dosahem k architektuře

Klára Opatřilová

V rubrice Designér vám představujeme vzkvétající naděje české designové scény. A to nejen jejich profesní dráhu, ale i vnímání světa a pohled na problematiku tohoto kreativního oboru. Kdo je to designér a co je to design? Nad těmito otázkami se pozastavuji s každou tvůrčí duší, která se tímto oborem zabývá. Jde o debaty plné vášně a filozofického přesahu. A s Michalem Ondráčkem tomu nebylo jinak.

Tento designér se narodil v Brně, kde i nyní působí. Vysoký krátkovlasý muž s kulatými brýlemi sedí u velkého stolu v ateliéru Vanta Lab, který najdete v docházkové vzdálenosti od centra města na ulici Botanická. Díky výkladnímu oknu do ulice prostor přitahuje pohled každého zvědavého kolemjdoucího. Zde probíhá valná většina Michalovy práce. Schůzky s klienty, společné debaty nad problémy, návrhy řešení a realizace. V Michalově případě se jedná o zakázky grafického rázu nebo průmyslový design. Při vývoji vizuální identity sedíte při schůzkách jako klient hned vedle něj. Na velkém monitoru vám Michal ukazuje, jakým způsobem by se vizualita vašeho projektu mohla ubírat. To mu umožňuje lépe pochopit klientovu vizi a snáz tak připravit návrh na míru. Je-li výstup zakázky hmotný – zde už jde o oblast průmyslového designu –, tvorba se přesouvá do „garáže“, kterou si designér pronajímá jako dílnu, v sousední městské části.

Vrcholový sportovec s kreativní duší

Designér je Brňan v tom nejlepším slova smyslu. Tvůrčí člověk, který se se zápalem zajímá o své město. Představuje místo, které skvěle zná a k jehož rozkvětu je vždy připraven přispět. K lásce k tomuto městu jej bezpochyby přivedla i sportovní minulost: řadu let hrál za místní baseballový klub.

Baseball, jakožto sport, který ho formoval od raného dětství až do dospělosti, tvoří podstatnou část Michalova života. Jako reprezentant už ve svých 25 letech procestoval podstatnou část Evropy, Ameriky i Asie. „Na baseballu mě nesmírně baví, že je to hra, ve které úspěch týmu závisí na individuálních výkonech jednotlivců. Každý člen týmu zastává tu funkci, která odpovídá jeho nejlepším předpokladům a dispozicím. Je to tedy sport, kde se pro každého najde místo,“ popisuje designér. Sport pro něj vždy bude způsob, jak držet svůj život v rovnováze – vyčistit si hlavu, odpočinout si od navrhování a taky určitým způsobem nalézt inspiraci.

Bytostní souznění s architekturou

V Brně probíhalo i Michalovo studium. Vystudoval zde průmyslový design na fakultě strojního inženýrství na VUT. Přístup výuky měl však striktně technický ráz; hlavní důraz byl kladen na konstruování, nikoli zhmotnění témat, která studenty zajímají. To u Michala paradoxně vyvolalo zájem o architekturu. „Věděl jsem, že přístup fakulty, kde jsem, mi nevyhovuje, začal jsem tedy chodit na přednášky architektury. Až tam jsem našel informace, které jsem potřeboval,“ vysvětluje designér. Od tohoto momentu se architektura stala jeho vášní, neutuchající inspirací a oblíbeným předmětem debat. „Architekty vnímám jako všestranné lidi a mám rád ty, za jejichž projekty stojí dokonale promyšlený koncept. To je to, s čím bytostně souzním a co se snažím propsat do svého tvůrčího procesu. Říkám tomu tzv. vnitřní návod pro navrhování,“ vysvětluje Michal svůj přístup.

Vysoká škola technická však není jedinou institucí, která v něm zanechala stopu. Za svou vůbec nejpřínosnější studijní zkušenost považuje pobyt v Salzburgu a Redlands Community College v Oklahomě, kde nějakou dobu žil díky baseballu. Od intenzivních baseballových turnajů si chodil „odpočinout“ na hodiny malby a fotografování. „Baseball miluju a vždycky budu, ale bylo pro mě podstatné moct utíkat ze sportovního světa do tvůrčího a naopak. Teď, když už nehraju, kompenzuji to jízdou na kole a horolezectvím.“

Smývání hranic mezi tvůrčími obory

Výstupy Michalovy práce jsou buď grafické, nebo produktové. Za nejvhodnější zakázku však požaduje tu, která je propojena i s architekturou, například realizace označení provozoven nebo interiér komerčních prostorů. Aktuálně se zabývá hlavně zakázkami grafického charakteru. Jeho portfoliu tedy dominuje tvorba vizuálních identit nebo rebranding značek. Čerstvě dokončenou zakázkou je například kompletní rebranding pojízdných kaváren Kofi-kofi nebo vizuální identita pro ateliér Versum architekti.

Za jednu ze svých oblíbených zakázek Michal považuje grafiku pro architektonické studio Ro_ar Szymona Rozwałky a taky tvorbu webu, na kterém spolupracoval se Štěpánem Žampachem. V tomto případě se designérovi poštěstilo pracovat s jednou ze svých architektonických ikon a uplatnit své nadprůměrné znalosti z tohoto oboru. Výsledkem je vizuální identita založená na funkci podtržítka: rozděluje slabiky v názvu studia a naráží tak na tzv. dekonstruktivismus, který je do jisté míry charakteristický pro tvorbu architekta. Zakázka, kde se grafické i produktové zaměření potkalo v plné šíři, byl design zbrusu nové značky elektrokol Levit. V tomto případě se Michal ve spolupráci s kolegy Radimem Horáčkem a Tomášem Blahou postaral jak o vizuální identitu značky, tak o samotný design kol.

Srdeční záležitosti

Designér ve volných chvílích rozvíjí dva osobní projekty – navrhování drobného nábytku pod značkou Case study a značku hudebních reproduktorů Harangi Sound.

Prostřednictvím Case study stuff Michal shromažďuje nábytek, který navrhuje na základě vlastní potřeby. Nosnou myšlenkou projektu je vyvíjet produkty, které budou mít funkční formu a minimalistický vzhled a budou jednoduché na výrobu. Tak aby se člověk byl schopen sám zapojit do procesu výroby a vytvořil si k věci silnější emocionální vazbu. Dá se říct, že jde o novodobou Ikeu s důrazem na vyšší kvalitu. Právě výdrž produktu považuje designér za klíčovou vlastnost udržitelného designu a zodpovědné produkce. Z portfolia Case study stuff si nyní můžete vybrat regály, pracovní stůl, multifunkční stoličku nebo stojanový věšák.

Druhou Michalovou srdcovkou je značka hudebních reproduktorů Harangi sound, kterou založil spolu s nadšencem do hi-fi elektroniky a věrného zvuku Viktorem Harangi. Z poslechu se má stát primární činnost a televize v našich domácnostech bychom podle představy tvůrců vyměnili za krásný objekt a čistý zvuk. Michal se komplexně stará o vizualitu této značky – od grafické identity až po návrhy produktů. „Chceme dát lidem věc, kterou budou mít celý život a pak ji předají svým potomkům, chceme vnést do interiéru předmět trvalé hodnoty a silný čistý zvuk,“ vysvětluje svou motivaci. Harangi sound je projekt, v jehož rámci si Michal užívá neortodoxní myšlení a je tažnou silou rozvoje značky. Nekončí tak u vizuální identity a designu reproduktorů, ale pokračuje dál ke stojanům až po celkový design produktů k odhlučnění místnosti.

TENTO ČLÁNEK NAJDETE V ČÍSLE BARLIFE 109