Barlife získal Zlatý středník a stal se nejlepším B2B médiem

02. května 2019

Ve čtvrtek 25. dubna se ve smíchovském Vienna House Andel´s Prague se vyhlašoval 17. ročník profesní soutěže Zlatý středník, během něhož Barlife celkem suverénně ovládl kategorii Nejlepší B2B časopis a noviny. Potvrdila se tak nejen kvalita našeho média, i v porovnání s ostatními přihlášenými, ale také fakt, že naše práce má smysl. Právě teď je ovšem ten okamžik, kdy je nezbytné neusnout na vavřínech, ale dál se rozvíjet a zlepšovat.

Zlatý středník je nejstarší českou profesní soutěží hodnotící firemní interní a externí média, první ročník proběhl v roce 2002. Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je oborová organizace PR Klub. Publikace, tištěné i elektronické, hodnotí porota složená z předních českých profesionálů z oboru komunikace. Porotu tvoří přes tři desítky odborníků na marketing, komunikaci a PR. Členem každé poroty je navíc ještě grafický supervizor. Hodnotí se tedy nejen celková úroveň média a gramatická a stylistická úroveň, ale také grafická stránka a zda přihlášené médium odpovídá svým nastaveným cílům.

Barlife je o něco mladší než Zlatý středník; první číslo vyšlo v roce 2004. Od té doby magazín ušel dlouhou cestu – po grafické i obsahové stránce. Dalo by se říci, že Zlatý středník jsme si nadělili k 15. narozeninám. Bylo to poprvé, kdy jsme Barlife do nějaké soutěže přihlásili, a hned jsme si kráčeli pro nejvyšší výhru. V konkurenci dalších B2B publikací je náš úspěch o to větší, protože odborná porota hodnotila tuto kategorii jako nejsilnější ze všech. Co do počtu přihlášených, tak i s ohledem na kvalitu zúčastněných médií. Jsme proto opravdu pyšní, že jsme v této konkurenci dokázali zazářit. A o tu radost a pýchu se nyní chceme podělit i s vámi, jelikož i vám náleží díl zásluh. I díky vám jsme nejlepším B2B médiem v Česku.